sIKN stuurde ons de volgende verontschuldiging:

“Beste klant,

Afgelopen zondag is helaas opnieuw een verstoring geweest met het uitzenden van beeld. Kijkers hebben haperingen ervaren in het bekijken van de beeld uitzending en enkele beeld uitzendingen zijn onderbroken.

Zoals aangegeven in de mail van afgelopen vrijdag is dit weekend door ons team opnieuw meegekeken alsmede door KPN. Op dit moment wordt door zowel sIKN als KPN hard gewerkt aan het vinden van de oorzaak. 

Zodra er meer bekend is over de toedracht van de storing of te ondernemen acties, zal u hierover geïnformeerd worden.”

De storing tijdens de uitzending is verholpen, waardoor u achteraf zonder onderbreking de dienst kunt volgen.