OosterhuisOosterhuis-liederen zijn bekend en geliefd. De teksten staan dicht bij ons levensgevoel en hebben allerlei bijbelse associaties. Maar niets is mooier dan ze samen zingen. Zaterdagmiddag 1 maart 2014 is die kans er. In Alphen aan den Rijn is er dan een zangmiddag onder de bezielende leiding van dirigent Jan Baaij. Hij komt met zijn “Liturgiekoor IJmond” ons zingen ondersteunen. Jan Baaij neemt je mee het lied in, doet je de muziek voelen. Voor een aantal liederen van Oosterhuis heeft hij zelf de muzikale compositie geschreven. Met zijn koor ondersteunt hij onze zang en wil aan toon en tekst recht doen.

Een inspirerende middag voor iedereen die graag zingt. Amateur of geoefend zanger. Ook voor cantorijen een mooie gelegenheid in een andere setting te zingen. De middag sluit af met een korte vesper. De toegang is vrij. Voor partituur-boekjes wordt gezorgd. Bij de uitgang wordt een tegemoetkoming in de kosten gevraagd.

Plaats: Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 16, 2406 TV Alphen aan den Rijn.

Tijd:     14.00 tot ongeveer 16.30 uur.

Nadere in lichtingen bij ds. Cort van der Linden 0172-233929 lindeburg@hetnet.nl