Pleisterplaatsen

De lezingen nemen ons mee van de intocht van Jezus op de eerste zondag van de 40-dagentijd, langs een aantal plekken in en rond Jeruzalem, tot Jezus’ worsteling in de tuin van Getsemane op Palmzondag. Elke zondag zullen we bezoek krijgen van twee leerlingen van Jezus, Petrus en Johanna. Oud geworden kijken ze terug op periode in hun leven waarin ze met Jezus meetrokken en nu vragen ze zich opnieuw af wat er toch allemaal gebeurd is. Ze zoeken opnieuw naar de betekenis van wat er plaatsvond, in het licht van wat er daarna gebeurde. Op deze toch rusten ze op de plaatsen waar bepaalde gebeurtenissen plaatsvonden: pleisterplaatsen.

De kinderen gaan in de weken tot Palmzondag ook een palmpaasstok maken. Iedere zondag wordt iets nieuws toegevoegd aan de stok, aan de hand van het Bijbelverhaal dat verteld wordt.