Vrijdag 11 maart is het weer tijd voor de jaarlijkse Paasbroodjes-actie van de Missionaire Commissie. Aan het eind van de middag en in het begin van de avond proberen we  in zo veel mogelijk straten in Hazerswoude-Dorp onze lekkere paasbroodjes te verkopen. De broodjes worden dit jaar gebakken door Bakker Ammerlaan.

De opbrengst van de verkoop zal ten goede komen aan twee projecten in Myanmar waaraan de commissie zich verbonden heeft. Het eerste project helpt gehandicapten aan een eigen inkomen (meer info) en het tweede project richt zich op landbouwontwikkeling (meer info).

Er zijn alleen nog niet voldoende vrijwilligers om de paasbroodjes te verkopen. Daarom willen wij u / jou via deze weg oproepen om mee te helpen. Dus: Heeft u / heb jij de gelegenheid om op vrijdagmiddag 11 april te helpen, geef je dan op na de dienst bij de missionaire commissie of stuur een mailtje naar missionaire.arbeid@pghkorenaar.nl.