Oecumenische viering in de Vredesweek

zaterdag 20 september – 19.00u in H.H. Engelbewaarderskerk

Wereldwijd woeden er meer dan veertig oorlogen en gewapende conflicten en de verwachting is zelfs dat dit aantal verder toeneemt. Deze conflicten veroorzaken honderdduizenden burgerslachtoffers en miljoenen vluchtelingen. Door oorlog raken samenlevingen ontwricht en krijgen de economieën van deze landen een flinke terugslag te verduren. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen wanneer de kostwinnaar van een gezin wegvalt, wanneer medische behandelingen niet mogelijk zijn, wanneer de infrastructuur overhoop ligt en wanneer onderwijs niet meer gegeven kan worden. Elke minuut sterft er ergens ter wereld iemand als gevolg van gewapend conflict. Dat zijn 1500 mensen per dag en een half miljoen mensen per jaar. Een samenleving met wapens is niet de juiste weg naar vrede, zeker wanneer het om wapens gaat waarbij niet te vermijden is dat onschuldige burgers omkomen. Hier moeten we ons tegen blijven uitspreken. Daarom wordt in de Vredesweek, van 20 t/m 28 september 2014, extra aandacht gevraagd voor het thema ‘ontwapening’ onder het motto: wapen je met vrede!  We lezen Fillippenzen 2: 1-13.

Voorgangers zijn ds. M. van Doorne en diaken G. Greeve