Ze zijn binnen: de nieuwe liedboeken! Eerder dan gedacht.
Mensen die een liedboek besteld hebben, kunnen die zondag meenemen.

Je kan contant betalen of het geld overmaken op de rekening van de kerk: 625978 t.n.v. boekhouder Protestantse Gemeente of 32.59.07.102 t.n.v. Protestantse Gemeente.

Na 40 jaar een nieuw liedboek

In 2007 heeft een commissie van 8 kerkgenootschappen de opdracht gekregen om een nieuw liedboek samen te stellen. Waarom een nieuw liedboek?

  • vernieuwing: sinds 1973 zijn veel nieuwe liederen verschenen;
  • verbreding: de kerken zijn sinds 1973 pluriformer geworden, dat wil zeggen dat er verschillende stromingen naast elkaar in de kerken bestaan. Door deze diversiteit is er niet alleen behoefte aan andere liederen, maar ook aan andersoortige liederen;
  • verandering: de vorm van de kerkdiensten (de liturgische praktijk) is sinds 1973 veranderd. Deze verandering vraagt om andere zangvormen naast het strofische lied.

Het nieuwe liedboek is op zaterdag 25 mei in de Grote Kerk in Monnickendam gepresenteerd. De aanbieding in Monnickendam was precies 40 jaar na de aanbieding van het huidige Liedboek voor de Kerken uit 1973.

De meeste liederen zijn voor ons vertrouwd. Een groot gedeelte van het oude liedboek is overgenomen, waaronder alle Psalmen. Ook hebben we in de loop van de jaren al veel nieuwe liederen geleerd, bijvoorbeeld uit de bundels Tussentijds, Evangelische Liedbundel en Opwekking.  Maar er zitten ook nieuwe liederen tussen. Het is een zeer breed georiënteerd liedboek geworden. Zo breed als de Protestantse Kerk in Nederland ook is. Na de startzondag, op 15 september, gaan we als gemeente over op het gebruik van het nieuwe liedboek.

Al enige jaren zingen we in de kerk met gebruik van een beamer, maar zo’n mooi boek mag toch eigenlijk niet in uw huis missen. Zeker ook omdat de ondertitel van het liedboek is: ‘zingen en bidden in huis en kerk’. Naast liederen staan er ook gebeden en andere teksten in. Het liedboek kan zo ook een rol gaan spelen in bijvoorbeeld het bezoekwerk.

Kijk voor meer informatie op www.liedboek.nl