• Ontmoeting
  • Midden in het leven
  • Voedsel voor de geest
  • Op Adem komen
  • Opwarmen
  • Interactief
  • Kleurrijk

Je staat midden in het leven. Je hebt het druk met je werk, je gezin, sociale contacten, sport en vrijwilligerswerk. Het kost vaak moeite om alle bordjes in de lucht te houden.

Geloven doe je wel, hoewel je zo je vragen hebt. Naar de kerk gaan schiet er nog wel eens bij in. Het spreekt je misschien ook lang niet altijd aan. Je ziet weinig leeftijdgenoten, je mist de relevantie voor je dagelijks leven.

Vanaf januari 2013 is er op de laatste zondag van de maand in de Korenaar een kerkdienst die qua taal, vorm en inhoud probeert aan te sluiten bij jouw leven.

Je bent welkom zoals je bent, met je geloof en ongeloof. We proberen ons verhaal te verbinden aan het verhaal van God met de mensen.

Regelmatig worden er ook vóór of na de vieringen activiteiten georganiseerd waar je leeftijdgenoten kan ontmoeten.

 

Gezinnen

Oppas+

Ook de jongste kinderen, 0-6 jaar, hebben hun eigen viering. De kinderen die al op de basisschool zitten gaan eerst mee naar de kerkdienst. Zij voegen zich later bij de kinderen die bij de oppas zijn. Met elkaar hebben ze een viering rondom een Bijbelverhaal of een prentenboek. Voor de zegen komen ze terug in de kerk.

Kindernevendienst

Voor de kinderen die in groep 3 t/m 8 zitten is er kindernevendienst. Zij horen een Bijbelverhaal en maken daar een verwerking bij, bijvoorbeeld een puzzel of een knutselwerkje. Ook mogen de kinderen noemen waar ze graag voor zouden willen bidden. Voor de gebeden komen zij terug in de kerk en hun dank- en voorbeden worden dan meegenomen.

Tienernevendienst

Voor de tieners uit de eerste drie klassen van de middelbare school is er tienernevendienst. Ook zij horen een Bijbelverhaal. Ze praten met elkaar over de betekenis er van in hun dagelijks leven.

Eerst komende keer:

27 januari – 10.00u

Met medewerking van Interkerkelijk koor Promising Voices uit Bodegraven.