Kerk- en Schoollied       ‘Beveel gerust uw wegen’

In juli zullen de kinderen op de Johannes Postschool Gz. 427 / lied 904 (nieuw liedboek) leren.

Paul Gerhardt (Gräfenhainichen 1607 – Berlijn 1676) leefde in een moeilijke tijd. In Duitsland woedde de dertigjarige oorlog en er waren ziektes als de pest die rondwaarden. Soms hadden mensen geen brood om te eten. Wanneer Paul Gerhardt in zijn eerste gemeente Mittenwalde in zijn studeerkamer zit, komt zijn vrouw binnen en zegt: ik heb de tafel gedekt, maar er is geen eten om er op te zetten. Paul Gerhardt trekt zich terug in zijn studeerkamer en schrijft dit lied, overhandigt het aan zijn vrouw en zegt: ‘Ik kan je geen brood geven, maar hier heb je voedsel dat nooit meer vergaat.’ Het lied is zo populair geworden dat er in Duitsland zelfs een postzegel van is verschenen! Het lied voedt dus eigenlijk nog steeds mensen…

Gz. 427 : http://www.youtube.com/watch?v=AG8ZXKdBIYI

(bron: Jong geleerd – Erick Versloot)