Op Pinksteren, zondag 8 juni, wordt de nieuwe gezamenlijke website van de drie kerken in Hazerswoude-Dorp gelanceerd. Op deze website zijn alle gezamenlijke activiteiten te vinden, zoals de zomerzangavonden en onze aanwezigheid op de Jaarmarkt. Daarnaast verwijst deze website eenvoudig door naar de eigen websites van de drie kerken: de RK Parochie Heilige Thomas, de Hervormde gemeente en de Protestantse gemeente.

Als kerken verschillen we, zoals mensen verschillen, maar we worden alle drie gedreven door de liefde van de dezelfde God, we proberen te gaan in het voetspoor van dezelfde Jezus en we worden geïnspireerd door dezelfde Geest.

We nodigen van harte onze dorpsgenoten uit om contact te zoeken met de kerken en hun pastores. We hopen online en offline veel mensen te ontmoeten.

Van harte welkom om een kijkje te nemen op www.kerkeninhazerswoude.nl