Gemeentevergadering op 5 juni
In de kerkenraad is gesproken over de invulling van de niet-zondagse diensten en bijeenkomsten zoals de dienst op bid- en dankdag. We willen daarover ook uw mening horen. Daarom beleggen we op 5 juni na de kerkdienst een korte gemeentevergadering. Tevens kunnen we dan peilen hoe u denkt over een ons vaak gestelde vraag: waarom beginnen de diensten niet altijd ( dus ook in de winter) om 09.30 uur?
Op de kerkenraadsvergadering van juni beslist de kerkenraad over beide items ( vorm diensten/bijeenkomsten en aanvangstijd) . Laat uw mening horen op 5 juni a.s.!