Door alle omstandigheden zal er dit jaar geen Paascyclus zijn in de Stille Week. Dus geen diensten vanaf witte donderdag.
Er is wel een avonddienst zijn op Goede Vrijdag en uiteraard een dienst met Pasen.