Met hart en ziel geloven

Een nieuw kerkelijk seizoen staat weer voor de deur. Met een feestelijke dienst gaan we het seizoen openen. Na afloop hopen we buiten op het plein te kunnen koffie drinken en zelfs te lunchen. Tussendoor is er, voor wie wil, een programma om elkaar eens op een andere manier te ontmoeten.

Geef je op voor de lunch: missionaire.arbeid@pghkorenaar.nl of via het opgaveformulier in de kerk. We bieden deze lunch aan. Wel zal er een collectebus staan voor een gift.