Ook dit jaar biedt de kerkenraad de gelegenheid  om tijdens een contactmiddag andere wijkleden te ontmoeten, elkaar beter te leren kennen, samen te praten en na te denken over wat voor ons van belang is. Het onderwerp is: Geloven met hart en ziel. Het zegt iets over de manier waarop we geloven. De uitdrukking ‘met hart en ziel’ betekent: je gaat ergens helemaal voor, het hele lichaam doet mee. We willen nadenken over ons geloof, maar vooral over hoe we gemeente zijn en willen zijn.

De wijkmiddag in de Driehof zal vooral gaan over met hart en ziel zingen. Bepaalde liederen staan in onze hart geschreven. Wat zeggen die over ons geloof?