Dit seizoen lazen we met elkaar verhalen over aartsvaders en aartsmoeders. In de Bijbel staan veel verhalen over deze mensen,  verhalen die ons laten zien hoe wij zijn, hoe God is en hoe Hij met mensen omgaat. De aartsvaders en -moeders leefden dicht bij God, maar stonden soms ook recht tegenover Hem. Zo houden zij ons een spiegel voor. Deze laatste bijeenkomst van dit seizoen horen we over Rachel. Leiding is in handen van ds. M. van Doorne.