Hanna

Hanna komt heel vaak in de tempel, dag en nacht. Als Jozef en Maria met Jezus bij de tempel komen, brengt Hanna hulde aan God. (Lucas 2: 33-40)