Op deze, toch altijd weer, bijzondere avond kijken we terug op het afgelopen jaar en bidden we om heil en zegen over het komende jaar. We lezen Psalm 62: 1-9.