Gezamenlijke kerkdienst van de Protestantse Gemeente en de Hervormde Gemeente. Voorganger is ds. M. van Doorne.

Thema: Kracht van boven

We horen dat Jezus naar de hemel gaat. De leerlingen blijven achter, maar niet alleen. Ze krijgen kracht van boven, van God, de bron van alle genade. We lezen uit Handelingen 1: 1-11 en uit 1 Petrus 5: 8-11.