We lezen vandaag het begin van het hoogpriesterlijk gebed. Een gebed van Jezus. Hij bidt dat zijn leerlingen zijn werk kunnen voortzetten. De taak van Jezus zelf is niet meer op aarde. De leerlingen zullen Jezus moeten loslaten en op eigen benen gaan staan. Maar ze hoeven het niet alleen te doen. Jezus bidt voor hen. (Johannes 17: 1-13)

Muzikale medewerking is er van de Cantorij o.l.v. Heleen Polderman