Voorganger is ds. Marleen Blootens uit Amsterdam

In de kindernevendienst horen de kinderen dat Jezus te gast is bij een Farizeeër, in wiens huis hij eet en met wie hij in gesprek raakt. Dan komt er plotseling een vrouw aan die Jezus voeten zalft. ‘Hoort’ dat wel bij zo’n maaltijd? (Lucas 7: 36 – 8: 3)