Jezus ontmoet een man die in de macht is van demonen. Maar Jezus is sterker dan kwade machten: Hij bevrijdt de man, de demonen verdwijnen in het water.  (Lucas 8: 26-39)