17 januari 2013Ds. Karin van den Broeke is gekozen tot nieuwe preses van de generale synode. Zij is gekozen voor een periode van vijf jaar. Ds. van den Broeke is de opvolger van ds. Peter Verhoeff.

Ds. van den Broeke is sinds 2008 als predikant verbonden aan de protestantse gemeente te Wissenkerke-Geersdijk. Sinds 1 januari 2013 is zij tevens verbonden aan de protestantse gemeente te Kats-Kortgene.

Zij was, als afgevaardigde van de classicale vergadering  Leiden, lid van de generale synode in 2002 en 2003 van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk en van 2005 tot en met 2007 van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Inmiddels is ze vanaf 2009, als afgevaardigde van de classis Goes, lid van de generale synode.

Ds. van den Broeke benadrukte in haar toespraak naar de aanvaarding van de verkiezing het belang van het onderlinge gesprek in de kerk. “Ik beschouw het als mijn taak om voorwaarden te scheppen voor het onderling gesprek tussen afgevaardigden, tussen de verschillende tradities die onze verenigde kerk in zich herbergt, als het even kan tussen zoveel mogelijk mensen binnen en buiten de kerk, om met elkaar iets te horen  en te ervaren van wat God ons aanreikt in de Schriften. “

Zij drukte daarbij haar hoop uit op een kerk ‘die van betekenis is voor trouwe kerkgangers, die zich al een leven lang verstaan met het Woord, voor mensen aan de rand, die het moeten hebben van enkele anderen die hen íets laten zien van een God die oog heeft voor ieder mensenkind. En voor onze samenleving die een hoopvol en kritisch visioen van recht en vrede zo goed kan gebruiken.’

Naast ds. van den Broeke werden in het moderamen gekozen:

  • Ouderling-kerkrentmeester Bert van Bokhoven, afgevaardigde van de classicale vergadering Woerden; hij maakte al deel uit van het moderamen.
  • Diaken Frits Pasveer, afgevaardigde van de classicale vergadering Heerenveen.

Verder maken deel uit van het moderamen:

  • Scriba dr. Arjan Plaisier (verkozen tot 2016)
  • Ouderling Mr. Marjoleine Engelbert (verkozen tot eind 2015)