Gisteren kopte dagblad Trouw: ‘Miljoenen PKN gaan vooral op aan Kerk in Actie’. In tegenstelling tot wat men mag verwachten van een kerkredactie, stonden vreemde denkbeelden in het artikel en is de betreffende journalist blijkbaar niet erg thuis op het kerkelijk erf. Daarom zetten we graag een aantal zaken op een rij:

1. De Protestantse Kerk geeft niet 25 miljoen uit aan Kerk in Actie. Leden van de Protestantse Kerk schenken jaarlijks 25 miljoen aan Kerk in Actie. De synode van de Protestantse Kerk controleert wel de begroting van Kerk in Actie; controleert waaraan dat geld wordt uitgegeven.

2. Kerk in Actie is geen hulporganisatie maar geeft samen met partners in Nederland en wereldwijd de missie van de kerk gestalte. Dat kan helpen zijn, maar is vooral delen.

3. Zending is volgens het artikel het verkondigen van het christelijke geloof aan ongelovigen. Zo simpel is het gelukkig niet. In onze opvatting  is zending wereldwijd delen van geloof hoop en liefde. Dat doen we, omdat we denken dat het geloof in Christus waardevol is, mensen bevrijdt, de aarde kan behouden.  De afdeling Zending stimuleert kerken en partners wereldwijd om dat te doen op een manier die past in hun eigen context. Tien miljoen gaat hier jaarlijks in om. Het gaat om:

  • Geloven tegen geweld (tegen huiselijk geweld maar ook tegen oorlog).
  • Geloven in minderheid (hoe ben je kerk in een Islamitisch land of regio).
  • Duurzaam geloven (zelfstandig en effectief kerk zijn op je eigen plaats).
  • Bijbel delen wereldwijd (christenen dagen elkaar wereldwijd uit met hun interpretatie van Bijbelverhalen)

4. Diaconaat trekt met 15 miljoen per jaar de praktische consequentie van het wereldwijd delen van geloof, hoop en liefde. Met diaconaat wil de Protestantse Kerk, samen met partners in Nederland en de wijde wereld, naaste worden van slachtoffers van ziekte en ouderdom, uitsluiting, armoede en onderdrukking. Zodat zij hun leven weer op de rails krijgen.

We zijn er trots op dat ook in tijden van crisis de leden van de Protestantse Kerk jaarlijks 25 miljoen bijeenbrengen voor Kerk in Actie om dit werk effectief te doen!