Weet u / je het nog? Enkele jaren geleden is er een ontruimingsoefening geweest.  Daarna werd het stil. Want er zijn ook mensen nodig die weten wat te doen bij onwel worden, brand of een andere reden om de Korenaar snel te verlaten. Inmiddels is er overleg geweest met vrijwilligers hoe we dit op een flexibele manier kunnen organiseren. De altijd aanwezige koster neemt het voortouw. Tijdens het overleg kwamen er allerlei praktische voorstellen. Eén ervan is bijna operationeel: tijdens een kerkdienst ligt aan de voeten van de Koster een tas met veiligheidshesjes. Die neemt de koster mee naar voren bij een calamiteit en deelt deze aan de aanwezige BHV-ers en EHBO-ers uit. Dat weet ieder meteen dat deze tijdens een calamiteit aanwijzingen geven. Lees verder Kerkklanken van de komende maand.