25-08-2012
Jaarmarkt. Gezamenlijke kraam met de Hervormde Gemeente en de Parochiekern  HH Engelbewaarders

16-09-2012
Startzondag in samenwerking met de jeugd- en gezinsdienstcommissie

02-11-2012
Benefietconcert ten bate van ons Liberia project