VOOR JOU – VAN MIJ

Met dit thema is de jaarlijkse schoenendoosactie van Actie4Kids weer van start gegaan. Dit jaar doet de Johannes Postschool ook weer mee en wij, de Hervormde Gemeente en de Korenaar, helpen mee.

Jaarlijks worden er in Nederland ruim 50.000 schoenendozen gevuld met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor kinderen die leven in moeilijke omstandigheden. Het kan gaan om kinderen in weeshuizen, ziekenhuizen, vluchtelingenkampen of die op straat leven. Soms gaat het om oorlogslachtoffertjes of kinderen die leven in grote armoede. Bij elke schoenendoos wordt ook een boekje met Bijbelverhalen uitgedeeld.

De kinderen gaan op school schoenendozen versieren en thuis spulletjes verzamelen. Wij gaan hen helpen deze dozen verder te vullen.

We zijn daarom op zoek naar de volgende artikelen:

tandenborstels, tandpasta, zeep, schriften, pennen, (kleur)potloden, puntenslijpers, gummen.

Ook andere spullen als shampoo en klein speelgoed is van harte welkom. Doet u mee?

De artikelen kunnen op zondag 26 oktober en zondag 2 november in de kerken ingeleverd worden. De spullen worden op Dankdag, woensdag 5 november, naar school gebracht. Daar wordt met de kinderen deze actie in een viering afgesloten.

Bel voor meer informatie naar: Marian Zintel – tel. 588615

Alvast hartelijk bedankt!

namens de Johannes Postschool en de beide diaconieën.