Zondag 27 oktober werd onder grote belangstelling de 50-igste verjaardag van de Korenaar feestelijk gevierd met een prachtige viering, beeldende verhalen, zinge en eten.