Elke dag in de 40dagentijd kunnen we opnieuw beginnen. Met genieten en geloven, met vieren en vasten. Elke dag is er nieuw geboren leven, ontstaan er nieuwe kansen en krijgen mensen nieuwe moed. Ver weg en dichtbij zien we dat mensen steeds weer hoopvol beginnen aan de rest van hun leven. Daarbij willen wij hen steunen door te sparen voor de Kerk in Actie-doelen van dit jaar. (klik voor het doel van de week HIER) Want wij geloven in nieuw leven!

In de kerkdiensten horen we deze weken over koning David. Op Palmzondag horen we altijd het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ riepen de mensen toen. Dat klinkt mooi, maar wat bedoelden ze daar eigenlijk mee? Lijkt de zoon Jezus op zijn verre voorvader? Waarom wel en waarom niet? Elke week is Jacob te gast in de kerk. Hij doet stamonderzoek naar de familie van Jezus. De kinderen zullen hem daarbij helpen.

 

40-dagenkalender

Op de Facebookpagina van de Korenaar wordt een 40-dagenkalender bijgehouden. Met muziek op maandag; dichten op dinsdag; wijze woensdag; delen op donderdag; vrij van vlees op vrijdag; zin zien op zaterdag en bidden op zondag.

Ook voor mensen die niet actief zijn op Facebook is deze kalender te zien. Klik daarvoor HIER.

 

Schilderen en mediteren in de 40-dagentijd

Aanstaande woensdag begint de 40-dagentijd, een tijd van bezinning, op weg naar Pasen. De Korenaar biedt 2 activiteiten aan die hierbij kunnen helpen:

Lectio Divina
maandagavonden, start 18 februari
19.00 tot 19.45u in de Kerkzaal
o.l.v. ds. Marloes van Doorne
Lectio Divina is een spirituele manier van Bijbellezen. Het is al een heel oude methode, ontstaan in kloosters. Het is een langzaam, aandachtig en indringend lezen en in zich opnemen van Gods Woord, dat achter de ‘woorden’ van de Schrift verwijlt, en daar in stilte wacht om je persoonlijk aan te spreken. Het lezen bestaat uit vier stappen:
lectio – lezing van de tekst
meditatio – overweging van de tekst
oratio – gebed
contemplatio – nadere beschouwing ‘Wat heeft het mij te zeggen, hier en nu?’
Zeker in de 40-dagentijd kan dit een mooie manier zijn van bezinning. We volgen de teksten die op het leesrooster staan. De avonden zijn los van elkaar te volgen, maar zeker de eerste twee avonden wordt er uitgebreider stil gestaan bij de methode.

Schilderen in de 40-dagentijd 
Maandagavonden, start 11 februari
20.00 tot 22.00u in het oppaslokaal
O.l.v. Annette van den Bosch

Annette van den Bosch geeft dit jaar een schildercursus voor iedereen met geen, een beetje of meer ervaring. Er wordt gebruik gemaakt van een collage-techniek. De avonden zijn los van elkaar te volgen, maar het is wel handig om in ieder geval de eerste keer te komen omdat dan de techniek wordt uitgelegd. Er wordt gewerkt met de Bijbelteksten en thema’s die in de 40-dagentijd in de kerkdiensten gebruikt worden. Als het kan worden de schilderijen ook in de diensten gebruikt.
De beide activiteiten zijn ook goed te combineren, omdat er gewerkt wordt met dezelfde Bijbelteksten.