De start van het schooljaar wordt begonnen met een kerkdienst waarin we Gods zegen vragen over het komende jaar. Deze kerk-en schooldienst wordt voorbereid samen met de leerkrachten en kinderen van de Johannes Postschool. Het thema is ‘Van top tot teen’ (n.a.v. 1 Korinthe 12: 12-27). Voorganger is ds. W.G. van den Top. Van harte welkom!

Vanwege de kerk- en schooldienst is er in de Korenaar deze zondag geen kindernevendienst.

Zondag 22 september – 9.30u in de Hervormde Kerk