Vrijwilligers gezocht voor het zanguurtje en de weeksluiting in Driehof

Vanuit de PKN wordt voor bewoners van de Driehof en andere belangstellenden een zanguurtje georganiseerd. Dit doen we om de week op donderdag van 16.00 tot 17.00 uur.
De weeksluiting wordt elke week gehouden en hieraan doet ook de Katholieke kerk en de Hoeksteen gemeente uit Benthuizen mee. De tijd op vrijdag is van 18.30 tot 20.00 uur.
We willen met deze programma’s een passend alternatief voor een kerkdienst aanbieden. Er wordt gezongen uit Joh. de Heer en andere mooie liederen, afgewisseld met een stukje gesproken woord.

Er is een organist, een voorganger en andere vrijwilligers.
Nu zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die helpen de stoelen klaar te zetten en bewoners ophalen. Wilt u bijv. één keer in de maand of om de 6 weken ons helpen, dan kunt u zich aanmelden bij één van de commissieleden.
De voorbereidende commissie bestaat uit Sonja van der Kamp(587515), Mieke den Haan(588387), Carla Kalisvaart(587434)
Of voor de vrijdagavond bij Irene Ooms ( 588149 )