Vrijwilligers gevraagd!!!

Beste Allemaal,

Wij zijn op zoek naar u/jullie!

Als vrijwilliger kun je:

Gastheer/vrouw zijn,              (voor de zondagsdienst iedereen welkom heten!)

Koffie schenken,                    (na de zondagsdienst)

Gemeente brief bezorgen,     (vrijdag of zaterdag voor de dienst ongeveer 15 adressen)

Bloemendienst,                       (zondags na de dienst bloemen wegbrengen met iemand van de diaconie!)
Dit zou bijvoorbeeld 1x in de zes weken zijn bij toerbeurt!

Verslag maken van de kerkenraadsvergadering, (10x per jaar meestal 2e maandag van de maand)

Ook voor activiteiten zoals de braderie en 50-jarig bestaan kunt U zich melden bij:

Heleen Polderman, Christiaan Knibbe, Meinte Vierstra