Zoals u wellicht weet is het al jaren traditie om, als gezamenlijke kerken van Hazerswoude-Dorp, in december een kerstpakketten actie te houden.

Bedoeld voor mensen woonachtig in Hazerswoude en Benthuizen, die het financieel zwaar hebben, of op een andere wijze een moeilijke periode doormaken. We willen hen hiermee een steuntje in de rug geven.

Elk jaar werden er lekkere producten meegenomen naar de kerk zodat wij gemiddeld 65 pakketten konden maken en uitdelen!

Afgelopen jaar is door corona overgegaan naar sponsoring i.p.v. bonnetjes uitdelen in de kerk en dit was zo succesvol dat wij dit herhalen er zijn maar liefst 150 pakketten bezorgd!

Juist in deze moeilijke periode willen wij deze mensen niet in de kou laten staan. Vandaar:

SPONSOR EEN KERSTPAKKET

En laat zien hoe wij als drie kerken in één dorp, samen onze medemens helpen!  Een kerstpakket kost €40,00

Elke bijdrage, groot of klein, is van harte welkom!

U kunt het overmaken naar rekeningnummer t.n.v. DPGH Kerstpakkettenactie NL72INGB0008859771. Op verzoek en na vermelding van uw e-mailadres, ontvangt u nadien een factuur. Uw gift is aftrekbaar ANBI RSIN/Fiscaal nummer 824128114