Spaardoosjes

Beste gemeenteleden,
Deze keer geen spaardoosjes meennemen uit de kerk, maar ze worden bij u door de brievenbus gedaan. 
Ook deze veertigdagentijd gaan we weer sparen voor het project dat we steunen in Burkina Faso. In Kerkklanken van februari heeft u daarover kunnen lezen.

Het gespaarde bedrag kan overgemaakt worden op Rabobanknummer NL51RABO0325908370 t.n.v. Missionaire Commissie Protestantse Gemeente o.v.v. ‘project Burkina Faso’ of inleveren op vrijdagmiddag 2 april van 15.00 tot 18.00 uur in de tuin bij Mieke den Haan (tegenover Ds., v.d. Boschstraat 4)
Onze hartelijke dank.
Missionaire Commissie