Binnen de Korenaar is de zogeheten Groep Nieuwe Wegen door de Kerkenraad aangesteld met de bedoeling initiatieven te nemen voor nieuwe wegen om kerkgemeenschap te zijn. Eén van nieuwe wegen is de omvorming van de traditionele wijkgroepen naar (thematische) Korenaargroepen die geleid worden door vrijwilligers.

Alvorens een andere nieuwe weg te gaan verkennen, leek het ons als Groep Nieuwe Wegen een goed idee om te onderzoeken in hoeverre de Korenaargroepen bekend zijn bij de kerkleden. Ook willen wij graag vraag-gestuurd zijn en peilen welke wensen en ideeën er binnen de kerkgemeenschap leven. Om die redenen hebben we een enquête opgesteld en uitgezet onder alle leden van de Korenaar.

Klik op de link hieronder om het hele rapport te bekijken:
240204 Rapport enquete AVG-proof 1