Op 2 oktober a.s. is er een peuter- en kleuterdienst van 16.00 – 16.30 uur in de Korenaar. We gaan het verhaal over ‘Een baby voor Sara’ luisteren en beleven, zingen liedjes, maken muziek en drinken en knutselen iets na de dienst.

Wees welkom!