Lectio Divina

Dit seizoen geen Lectio Divina

 

Lectio Divina is een spirituele manier van Bijbellezen. Het is al een heel oude methode, ontstaan in kloosters. Het is een langzaam, aandachtig en indringend lezen en in zich opnemen van Gods Woord, dat achter de ‘woorden’ van de Schrift verwijlt, en daar in stilte wacht om je persoonlijk aan te spreken. Het lezen bestaat uit vier stappen:

 

lectio – lezing van de tekst

meditatio – overweging van de tekst

oratio – gebed

contemplatio – nadere beschouwing ‘Wat heeft het mij te zeggen, hier en nu?’

Zeker in de 40-dagentijd kan dit een mooie manier zijn van bezinning. We volgen de teksten die op het leesrooster staan. De avonden zijn los van elkaar te volgen, maar zeker de eerste twee avonden wordt er uitgebreider stil gestaan bij de methode.