De kerkenraad en het college van kerkrentmeesters hebben besloten te stoppen met het gebruik van collectebonnen en volledig over te gaan op het alternatief collecteren (overboeken van een bijdrage per maand).
Hier wordt al door veel gemeenteleden gebruik van gemaakt.

Wat te doen met de collectebonnen die u nog in uw bezit heeft?Momenteel worden de kerkdiensten online gehouden. Als u de kerkdiensten gaat bezoeken, na de huidige coronamaatregelen, kunt u de collectebonnen die nog in uw bezit zijn gewoon uitgeven na de diensten. Er staan hiervoor dan mandjes bij de uitgang van de kerkzaal.

Omdat er gemeenteleden zijn die door Corona niet of nog niet de diensten willen bezoeken is het ook mogelijk om de waarde van de collectebonnen die nog in uw bezit zijn in te leveren bij de boekhouder. U krijgt dan de waarde hiervan teruggestort op uw bankrekening.

Mocht u voor deze methode kiezen, dan vragen wij u het volgende:

  • Doe de collectebonnen in een gesloten envelop met een briefje voorzien van uw naam en bankrekeningnummer(IBAN-nummer).
  • Geef op het briefje ook aan wat de waarde van de collectebonnen is die u inlevert.
  • Deze waarde wordt dan teruggestort op uw bankrekening.

U kunt de envelop met de collectebonnen in de brievenbus doen van de boekhouder:

Trudy den Haan, Voorweg 19