De kerkenraad zoekt meedenkers

Commissie Nieuwe wegen in het pastoraat

 

Twee jaar  geleden heeft een aantal pastorale ouderlingen en wijkmedewerkers deelgenomen aan de cursus : Nieuwe Wegen in het Pastoraat. Er is gesproken over een andere invulling van het pastoraat. De bespreking van deze cursus staat sindsdien in het jaarplan van de pastorale ouderlingen.

De kerkenraad wil een commissie in het leven roepen die zich over dit vraagstuk buigt en de kerkenraad t.z.t. kan adviseren.

Daarom onze vraag: wie wil meedenken/praten  over een mogelijk andere opzet van het pastoraat?

Opgave bij ondergetekende : preses@pghkorenaar.nl

 

Cie. structuur kerkenraad

 

Op dit moment zijn we actief op zoek naar ambtsdragers die de plaatsen van de vertrekkende voorzitter, wijkouderlingen en diaken willen innemen. We hopen natuurlijk dat er in september met een complete ploeg gestart kan worden.

Toch lijkt het ons een goed idee nu al na te denken over een mogelijk andere structuur van de kerkenraad. Een kleiner aantal bestuurders dat de mensen “in het veld” aanstuurt zou een optie zijn.

Ook in dit geval wil de kerkenraad een commissie instellen die de mogelijkheden in kaart gaat brengen en de kerkenraad t.z.t. adviseert.

Wie wil meedenken/praten over een mogelijk andere structuur van de kerkenraad?

Opgave bij ondergetekende : preses@pghkorenaar.nl

 

Orgelcommissie

 

Gezocht: een liefhebber van orgelmuziek om als voorzitter van een orgelcommissie twee projecten tot een goed einde te brengen.

De organisten willen graag een gemeentelid met liefde voor orgelmuziek als voorzitter omdat een tweetal onderwerpen weer meer aandacht vragen.

  • Het versterken van het organistenteam met tenminste 1 lid dat ook in het rooster meedraait. Het orgel is ons sterke punt, maar het aanbod aan spelers neemt af.
  • Het houtwerk van het orgel vraagt om een schilderbeurt, maar de subsidieregelingen vergen nogal wat studie om op het goede moment de vereiste informatie bij de betrokken instantie te kunnen aanleveren.

Opgave bij : preses@pghkorenaar.nl