Weg van leven

Persoonlijke geloofsverdieping en gezamenlijk geloofsgesprek

Op woensdagavonden van 19.00 tot 21.00 uu

In dit leerhuis staat de innerlijke weg centraal die elk van ons gaat in het concrete leven van alledag, met zijn vreugde en verdriet, verwondering en ontreddering, vinden en verliezen, weten en twijfelen, slagen en falen, verbondenheid en eenzaamheid.

Voor de persoonlijke geloofsverdieping is er een werkschrift met teksten, beelden en geestelijke oefeningen rond 7 verschillende thema’s: genade, verlangen, overgave, vruchtdragen, volharden, liefhebben en dankbaarheid

Data: 1 november, 29 november, 10 januari, 14 februari, 20 maart, 24 april en 29 mei Aanmelden voor 18 oktober bij ds Carla Melgers