Beste gemeenteleden,

Kon u/jij vandaag niet bij het gemeente-overleg aanwezig zijn? Dan is dit bericht voor u/jou.

We hebben in het gemeente-overleg nagedacht over de volgende vragen:

Wat is jouw verlangen als het gaat om de toekomst van de Korenaar?

Wat voor kerkgemeenschap hoop jij dat de Korenaar in 2025 is?

Waartoe roept God ons als gemeente op dit moment?

Uw/jouw antwoord op deze vragen horen we graag o.a. als input voor het op te stellen beleidsplan.

U/jij kunt de antwoorden mailen aan de kerkenraad, de scriba of een papieren exemplaar achterlaten in de brievenbus van de Korenaar, kerkenraadskamer of inleveren bij een van de kerkenraadsleden.

We zien uw/jouw antwoorden graag uiterlijk vrijdag 27 januari tegemoet!

Namens het moderamen en de kerkenraad,
Agnes Huisman, scriba