MEDEDELING: Op zondag 1 augustus is er geen dienst in onze kerk.  Het is na veel pogingen van Gé Hoogendoorn ( preekvoorziening) en de moderamenleden niet gelukt om op zondag 1 augustus een predikant te vinden die voor kan gaan. Dit heeft natuurlijk te maken met de vakantietijd. Veel predikanten vallen al in bij verschillende gemeentes of zijn zelf met vakantie.

We vinden het natuurlijk heel jammer dat we dit hebben moeten besluiten. We hopen dat u via internet een mooie kerkdienst kunt volgen of misschien vindt u het fijn om een andere gemeente te bezoeken voor een dienst.