Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

page9image3835136

We starten ons nieuwe kerkelijke seizoen op zondag 17 september met het jaarthema “GA MEE!”. Met dit jaarthema worden gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. “De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld. Wat een mooie uitdaging is het om contact te leggen met dorpsgenoten en te verkennen hoe we samen Gods liefde kunnen leven.

page9image3834912

Laten we daar op startzondag mee beginnen! Als iedereen iemand uitnodigt om mee te gaan, wordt het nog feestelijker.

Er kan gebruik gemaakt worden van de uitnodigingskaarten die in de kerk liggen

page10image3832224

9.30 uur 10.15 uur 10. 45 uur

viering
koffie, thee, limonade, koek doe je mee?!

Springkussen

page10image3826848

Sjoelen

page10image1828928

Tafeltennis

page10image1828704

Ontmoeting

page11image3834464

12.00 uur BBQ

13.30 uur ‘’Slotlied’’

Van harte hoop en bid ik dat we ons allemaal mee laten nemen in Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.

Ik wens ons allen een gezegend nieuw kerkelijk jaar.

In verbondenheid, ds Carla Melgers