3 augustus in de Korenaar
(Dorpsstraat 183, Hazerswoude-Dorp)