Ook dit jaar biedt de kerkenraad de gelegenheid  om tijdens een contactavond andere wijkleden te ontmoeten, elkaar beter te leren kennen, samen te praten en na te denken over wat voor ons van belang is. Het onderwerp is: Geloven met hart en ziel. Het zegt iets over de manier waarop we geloven. De uitdrukking ‘met hart en ziel’ betekent: je gaat ergens helemaal voor, het hele lichaam doet mee. We willen nadenken over ons geloof, maar vooral over hoe we gemeente zijn en willen zijn.

Een commissie bestaande uit kerkenraadsleden is bezig met het schrijven van het nieuwe beleidsplan voor 2014 t/m 2018. Hierin komt te staan wie wij als gemeente zijn en hoe wij eventueel als gemeente zouden willen zijn. Omdat het een beleidsplan is voor de gehele gemeente en we niet willen dat het geschreven wordt om daarna ergens in een la te eindigen, willen we er zo veel mogelijk gemeenteleden bij betrekken, daarom zal het beleidsplan ook besproken worden op de wijkavonden en -middagen.

 Omdat we het signaal kregen dat niet iedereen graag ’s avonds de deur uit gaat, maar dat men toch mee zou willen doen, hebben de wijkteams besloten om ook ’s middags een contactmiddag aan te bieden. Deze middag is dus wijkoverschrijdend. Mocht u op de avond van uw wijk verhinderd zijn dan bent u natuurlijk van harte welkom bij een van de andere wijken.