Ook dit jaar biedt de kerkenraad de gelegenheid  om tijdens een contactavond andere wijkleden te ontmoeten, elkaar beter te leren kennen, samen te praten en na te denken over wat voor ons van belang is. Het onderwerp is: Geloof, hoop en liefde. Geloof, hoop en liefde zijn niet alleen oude woorden uit de Bijbel.  Het zijn woorden die ook vandaag de dag relevant mogen zijn in ons leven. Hoe hebben geloof, hoop en liefde een plaats hebben in het eigen leven, in de kerkelijke gemeente en de samenleving? Daarover gaan we met elkaar in gesprek. Wij hopen u op één van de avonden te mogen ontmoeten om hier met elkaar over te spreken !!

Koffie/thee staat klaar vanaf 19.45u. Graag van te voren opgeven bij uw wijkouderling.