Al jaren wordt in verschillende landen op de eerste vrijdag in maart Wereldgebedsdag gevierd. Binnen 24 uur gaan dezelfde gebeden en dezelfde liederen de hele wereld door. Ook in Hazerswoude-Dorp willen wij een schakel vormen in de keten van gebed en zang. Dit jaar is de oecumenische viering voorbereid door vrouwen uit Egypte en het thema is: “Bron van Leven”.

Egypte (officieel de Arabische Republiek Egypte) is een staat in het noordoosten van Afrika. Het schiereiland Sinaï hoort er ook bij. Van de bevolking woont een groot deel in de vruchtbare omgeving van de Nijl, de levensader van Egypte. De grote steden Caïro en Alexandrië zijn in deze delta gevestigd. De Islam is de Egyptische staatsgodsdienst en 90 % van de bevolking belijdt deze godsdienst. Het Soennisme is daarin de meest aangehangen stroming. De grootste christelijke stroming is de Koptisch-Orthodoxe Kerk, waar 9 % van de bevolking bij aangesloten is. De mensenrechten situatie is precair. De staatsrechtbanken – waar personen in snelrecht en zonder voldoende bewijs veroordeeld werden – zijn in 2003 afgeschaft, maar er wordt nog steeds recht gesproken door speciale militaire- en noodtoestandrechtbanken. Hoewel 2011 in het teken stond van de Arabische revoluties is de situatie van de mensenrechten in veel islamitische landen verslechterd. Fundamentele mensenrechten worden ontkend en vooral rechten van vrouwen worden geschonden.

De viering van Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 7 maart in “De Regenboog”, Raadhuisplein 7 en begint om 19.30 uur.  De “Cantorij” zal de viering muzikaal begeleiden o.l.v.  Heleen Polderman. Liturgieboekjes zijn voor € 0.65 verkrijgbaar bij de ingang van de zaal en de collecte is bestemd voor projecten in Egypte. Zie ook www.wereldgebedsdag.nl Na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken. U bent van harte uitgenodigd.