Het thema is ‘Act for peace’

Gelukkig wie vrede sticht, want zij zullen kinderen Gods worden genoemd (Matteüs 5: 9) Blijkbaar is het kenmerkende van een ‘kind van God’ dat deze vrede sticht. Wil je het wat eigentijdser zeggen, dan noem je het ‘Act for peace’. Wie zijn die ‘vredestichters’, nu en in Jezus’ tijd en hoe kunnen wij daar handen en voeten aan geven? Daarover gaat de vredesviering dit jaar. We zijn op weg naar vrede, onze gebeden en gezangen kunnen het vuur weer wat aan- wakkeren, voor een betere wereld, ver weg en dichtbij. In deze oecumenische viering gaan voor diaken Gilion Greeve en ds. Marloes van Doorne.