Vastenmaaltijd 2015

 Even iets minder voor een ander

Ook dit jaar werken de gezamenlijke kerken in Hazerswoude-Dorp mee aan de vastenmaaltijd opgezet door de mensen van de MOV groep van de RK parochie (Missie, Ontwikkeling en Vrede). Woensdag 18 maart wordt u uitgenodigd voor de vastenmaaltijd 2015 in de grote zaal van de Korenaar.

Aanvang 18.00 uur.

Door samen een sobere maaltijd te gebruiken wordt aandacht gevraagd voor onze medemensen elders in de wereld, die het minder getroffen hebben. Want in de vastentijd of veertigdagentijd, wordt opgeroepen tot nadenken, versobering, bidden en in Bijbelse termen, het geven van aalmoezen. Dit wordt vertaald door een gezamenlijke inzet voor een project.  Er is dit jaar gekozen voor een project in Tanzania. Henk de Boer, medeparochiaan, gaat enkele keren per jaar helpen bij het St. Kizito Hospital, een ziekenhuis in Mikumi in Oost Tanzania. Van computers tot waterzuivering, bij alles is Henk behulpzaam. Daarnaast heeft het ziekenhuis een enorme behoefte aan goed opgeleide krachten. Om die opleiding te bekostigen gaan de deelnemers van de vastenmaaltijd zich inzetten. Tijdens de vastenmaaltijd komt Henk de Boer hierover vertellen.

Deelnemen aan de vastenmaaltijd kost € 6,50. U krijgt daarvoor een maaltijd van soep, brood en water.
Wilt u zelf een soepbord en lepel meenemen?

U komt toch ook?

De vastenmaaltijd 2015 wordt gehouden
op woensdag 18  maart in de Korenaar van 18.00 tot 19.30 uur

Opgeven kan bij:
Riekie Scheer, tel: 588170, riekiescheer@casema.nl
of Aafke Knibbe, tel: 589494, acknibbe@planet.nl
of Flip Bontenbal, tel: 588801, phbontenbal@ziggo.nl
of een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum

Als u niet kunt deelnemen, maar toch een bijdrage wilt geven voor het ziekenhuis in Tanzania, dan kunt dit overmaken op bankrekening NL 24 INGB 0000 3447 14 t.n.v. RK Kerkbestuur parochie De Heilige Thomas onder vermelding van Vastenactie.