‘Dorst?’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Deze keer maken de kerken in Brazilië daarvoor de teksten.

Het materiaal van de Week van Gebed komt uit Brazilië en heeft als uitgangspunt het verhaal van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4: 7). Zij raakt bij een put in Sichar in gesprek met Jezus over ‘levend water’. De tekst nodigt uit om na te denken over vitaal geestelijk leven, in de bijbel ook wel ‘levend water’ genoemd.

Door als christenen samen te bidden, ervaren wij meer onderlinge verwantschap, zo blijkt. Tegelijk kunnen we zo onze verantwoordelijkheid voor anderen tonen door de problemen van de samenleving in onze voorbeden een plek te geven.

>Lees meer over de Week van Gebed: www.weekvangebed.nl