Thema: Abraham, de vader van de gelovigen

Deze zondag horen we over Abraham. Ooit is met hem begonnen, die vader van alle gelovigen is. Abraham wordt rechtvaardige genoemd, een man naar Gods hart, maar dat gebeurde niet op grond van zijn daden, maar door zijn geloof, zijn vertrouwen. Abraham hoorde de stem van God. Hij verliet zijn vaderland en zijn familie en ging op weg, op zoek naar een land vol belofte. (Romeinen 4: 1-13)