Lectio Divina

Maandagavond van 19.00 tot 19.45 uur

Data: 23 februari, 2 maart, 9 maart, 16 maart, 23 maart en 30 maart

U/Jij bent van harte uitgenodigd in de kerk om deze bijzondere manier van bijbellezen te volgen

Lectio Divina is een spirituele manier van Bijbellezen. Het is al een heel oude methode, ontstaan in kloosters. Het is een langzaam, aandachtig en indringend lezen en in zich opnemen van Gods woord dat achter de “woorden” van de bijbel verwijlt en daar in stilte wacht om je persoonlijk aan te spreken. Het lezen bestaat uit vier stappen:

lectio – lezing van de tekst

meditatio – overweging van de tekst

oratio – gebed

contemplatio – nadere beschouwing : “wat heeft het mij te zeggen, hier en nu?”

Zeker in de 40-dagentijd kan dit een mooie manier zijn van bezinning.  De avonden zijn los van elkaar te volgen, maar zeker de eerste twee avonden wordt er uitgebreider stil gestaan bij de methode.

 

Ellen de Gelder

Rita de Gelder